Strona domowa Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Aktualności

Informacje o Otwartym Systemie Antyplagiatowym oraz instrukcje obsługi znajdziecie Państwo na stronach:

www.osa.uj.edu.pl

www.apd.uj.edu.pl

https://www.youtube.com/watch?v=KuBTQ3qlcTU

Zachęcam do korzystania z programu OSA podczas weryfikacji oryginalności prac dyplomowych lub ich fragmentów, a także innych typów prac pisemnych. Weryfikacja prac dyplomowych odbywa się automatycznie w przypadku prac wgranych do systemu APD i przekazanych do zatwierdzenia przez promotora. Raporty skrócone przesyłane są na konta pocztowe promotorów a raporty rozszerzone dostępne są w systemie OSA. Od roku 2017/2018 korzystanie z systemu APD (pełna procedura obejmująca: wgranie pracy, zatwierdzenie jej przez promotora, uzupełnianie recenzji, przekazywanie do archiwum) będzie obligatoryjne.

 

Z wyrazami szacunku,

dr Agnieszka Kowalska

a.kowalska@uj.edu.pl

Pełnomocnik Rektora UJ ds. wprowadzenia systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Jagiellońskim

__________________________