Strona domowa Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Aktualności

Zachęcam do korzystania z Otwartego Systemu antyplagiatowego podczas weryfikacji oryginalności prac dyplomowych lub ich fragmentów, a także innych typów prac pisemnych. Weryfikacja prac dyplomowych odbywa się automatycznie w przypadku prac wgranych do Archiwum Prac Dyplomowych i przekazanych do zatwierdzenia przez promotora. Raporty skrócone przesyłane są na konta pocztowe promotorów a raporty rozszerzone dostępne są w systemie OSA. 

Zasady deponowania prac dyplomowych w APD określa

Zarządzenie nr 33 Rektora UJ z 4 maja 2018 roku W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

oraz Zarządzenie nr 42 Rektora UJ z 22 czerwca 2018 roku, W sprawie: zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Instrukcje obsługi APD dla promotorów, studentów i recenzentów znajdują się na stronie: http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Informacje o Otwartym Systemie Antyplagiatowym oraz instrukcje obsługi znajdziecie Państwo na stronach:

http://wiki.osaweb.pl

https://www.youtube.com/watch?v=KuBTQ3qlcTU

Obsługa Otwartego Systemu Antyplagiatowego w UJ

Szkolenie w zakresie obsługi Otwartego Systemu Antyplagiatowego może zostać przygotowane dla każdego wydziału lub jednostek we wskazanym terminie. 

Pozostaję do państwa dyspozycji,

dr Agnieszka Kowalska

a.kowalska@uj.edu.pl

Pełnomocnik Rektora UJ ds. wprowadzenia systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Jagiellońskim
ul. Gołębia 24, p. 16
31-007 Kraków
012 6631076

__________________________

Pomocne:

Przygotowanie pracy w LaTeXu