Strona domowa Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Aktualności

Szanowni Państwo!

 

W imieniu Prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Andrzeja Mani oraz własnym uprzejmie informuję, że uruchomiony został Otwarty System Antyplagiatowy (OSA), który może być wykorzystywany przez Państwa, jako narzędzie wspomagające ocenę oryginalności pisemnych prac dyplomowych i zaliczeniowych. Korzystanie z systemu nie jest obligatoryjne w bieżącym roku akademickim jednak zaproponowany pilotaż służyć może przygotowaniu się na obowiązkowe wdrożenie systemu antyplagiatowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Proces wdrożenia systemu obejmuje:

  1. Integrację OSy z Archiwum Prac Dyplomowych (www.apd.uj.edu.pl ). Wariant umożliwiający weryfikację prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich, kierowanych do obrony. (Dostępne od 26 maja 2016).
  2. Uruchomienie platformy Otwartego Systemu Antyplagiatowego (www.osa.uj.edu.pl), poprzez którą analizie oryginalności poddawać można pozostałe prace pisemne (np. zaliczeniowe, fragmenty prac dyplomowych). W tym wariancie dostępny jest również podgląd szczegółowego raportu badania prac.  (Testowe uruchomienie od 6 czerwca 2016. Aktualnie logowanie przez wybór opcji „Zaloguj za pomocą CAS”. Docelowo login i hasło Punktu Logowania). Instrukcja wideo znajduje się na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=KuBTQ3qlcTU

 

Dodatkowe materiały zamieszczone zostały na stronie:

http://usosownia.uj.edu.pl/node/57

 - Instrukcję obsługi APD z wariantem sprawdzania antyplagiatowego (wraz z wersją skróconą)

- Interpretację „Raportu badania oryginalności pracy w Otwartym Systemie Antyplagiatowym (OSA)”